informatie dansrooster:


Seizoen 2023 - 2024:

 

De prijstechnische verhouding lessen en lesgelden, voor een volledig gediplomeerde volgens de richtlijnen van de FDO - ondersteunt door het ministerie- zijn de aantrekkelijkste uit de omgeving.

Ook dit jaar hanteren we een korting voor scholieren, die meerdaagse dagopleidingen volgen.

Wij hebben ons voor dit seizoen ook weer laten leiden door de nieuwe trends binnen de dansen en variaties aangeboden vanuit Engeland of dansorganisaties zoals FDO - DISI - Dansondernemers.

 

Ons rooster en invulling van de cursussen seizoen 2023 - 2024:

 

De gestelde data zijn de data, welke de officiële start van de betreffende cursus van 26 lessen aangeeft. Het streven is de lessen van de betreffende cursus  één maal per week te geven in opeenvolging van de weken. Er kan doorgeschoven worden, wanneer dit noodzakelijk is of wanneer er feestdagen / speciale vakantiedagen in een week vallen.

 

 

U kunt ten alle tijden contact opnemen voor de instroomdatum: 06 53 81 61 96.

 

Graag aandacht voor de  aanvulling op het deelnemen aan een cursus onder aan de pagina.

 

Eerste jaar (Brons):

 -maandag : 20.00 uur: Eerste jaars (startende dansers = Brons) – tot 21.15 uur. Startdatum: 25 september 2023. Eerste jaars : de reguliere cursus , waarin u van de eerste vijf dansen de basis en enige variaties aangeleerd krijgt. Tevens zullen we aandacht besteden aan diverse andere dansen zoals: caribian dances, country, rock ‘n roll enz. (alle reguliere dansavonden – kosten € 250,- per pers.)

 

Tweede jaar (Zilver):

- dinsdag : 19.45 uur: vervolg eerste jaars (Brons) tot 21.00  uur: Startdatum: 26 september 2023.  Vervolg op het eerste jaar : de reguliere cursus –  waarin u van de eerste vijf dansen de basis en enige variaties aangeleerd krijgt. Tevens zullen we aandacht besteden aan diverse andere dansen zoals: caribian dances, country, rock ‘n roll enz. en een inzet naar het tweede jaar. (alle reguliere dansavonden – kosten € 250,- per pers.) Instroom mogelijk op afspraak!

 

Derde jaar (Goud):

-vrijdag: 19.00 uur: vervolg tweede jaars (Zilver) – tot 20.15 uur. Startdatum: 29 september 2023.  Het tweede jaar wordt een uitbreiding van het programma met de samba en de rumba aan. Tevens worden de reeds eerder aangeleerde dansen uitgebreid met variaties en is er tijd voor een dans buiten het reguliere programma.( kosten € 250,- per pers.)

 

Vierde/Vijfde jaar (Goudster, - plus):

-woensdag: 19.45 uur: vervolg derde/vierde jaar (Goud) – tot 21.00 uur. Startdatum: 27 september 2023.  Het vierde/vijfde jaar wordt de uitbreiding van het programma in eerdere jaren herhaald om een dansbaar geheel te verkrijgen. Tevens worden de alle dansen (indien daar tijd en ruimte voor is) uitgebreid met variaties binnen het programma. (kosten € 250 per pers.)

 

Topklasse III – II – I:

Topklasse III :

- dinsdagavond 21.00 uur tot 22.15 uur : Startdatum: 26 september 2023.

Een cursus, waarop we ons richten op de danser, die al langere tijd danst (minimaal drie jaar), van alle dansen een minimaal programma beheerst én die wil blijven dansen, daarnaast met vernieuwende variaties aan de gang wil gaan. Deze cursus is o.a. tot stand gekomen als invulling voor een wegvallen van mogelijkheden bij collega dansscholen. Iedere danser is hierop welkom.(kosten € 250,- per pers.)

 

Topklasse II : 

- woensdag 21.00  uur tot 22.15 uur; startdatum: 27 september  2023 én 

- vrijdag 20.00 uur - 21.15 uur; startdatum:  29 september 2023.

Een cursus, welke gebaseerd is op een rustig vervolg binnen het niveau van vijfde jaars, waardoor er meer tijd ontstaat voor het hoe te dansen van de variaties, herhaling  ( later in de cursus enige uitbreiding) is een belangrijk onderdeel van deze cursus.( € 250,- per pers.)

 

Topklasse I:

- maandag 21.15 uur - 22.45 uur. Startdatum: 25 september 2023.

Binnen deze cursus worden de diverse dansen uitgebreid met nieuwe variaties – door de cursisten zelf in hun programma in te plannen - die op een hoger plan liggen. Gedurende de cursus is er ruimte voor techniek en extra oefening n.a.v. de nieuw te dansen variaties of voor inbreng van de cursist op het terrein van eerdere variaties of meer techniek. (kosten € 260,- per pers.) 

 

Dansen voor Paren:

- vrijdag: 21.15 uur – tot 22.30 uur. Startdatum:  29 september 2023. Een cursus op het vijfde jaars niveau, echter met dit verschil dat de variaties op zich zelf staand zijn én deze in te passen zijn in het eigen programma. Men hoeft niets af te leren of extra uit het verleden aan te leren. Gewoon gezellig meedoen is hier het motto! Regelmatig zullen herhaling c.q. “bijscholing” van eerdere variaties aan de orde kunnen komen.(kosten € 250,- per pers.) 

Deze cursus is o.a. tot stand gekomen als invulling voor een wegvallen van mogelijkheden bij collega dansscholen. Iedere danser is hierop welkom.

 

Op deze cursus is de "extra COLDSCH - korting" van toepassing. (voor inlichtingen 0653816196).

 

Variatie cursus:

 zaterdag 19.15 uur tot 20.30 uur: Startdatum: 30 september 2023. 

Een cursus, waarop we ons richten op de danser, die al langere tijd danst (minimaal vier jaar), van alle dansen een minimaal (of een deel van ons) programma beheerst én die wil blijven dansen, daarnaast met vernieuwende variaties aan de gang wil gaan. Herhaling (vanuit onze voorgaande) jaren staat hoog op de agenda. Deze cursus is o.a. tot stand gekomen als invulling voor een wegvallen van mogelijkheden bij collega dansscholen. Iedere danser is hierop welkom.(Vijf reguliere dansavonden inbegrepen – kosten € 250,- per pers.)

 

EXTRA:

Zaterdag vanaf 13.00 uur privélessen en / of trainingen (te boeken via e-mail info@dansschoolvanderlubbe.nl of per telefoon voor directe afspraken 06 53 81 61 96. Duo-lessen (twee paren met dezelfde vraag) genieten korting.

 

Onze kosten:

Privélessen: € 40  per uur per paar. Vanaf 5 vooruit geboekte lessen € 35 per uur per paar.

 

Zaterdag 20.45 u. - 23.15 uur : Dansavonden: avonduren waarop u uw aangeleerde passen en bewegingen kunt blijven oefenen: entree € 6,50,- per persoon (5 - rittenkaart € 27,50 )

 

Graag aandacht voor de  aanvulling op het deelnemen aan een cursus:

 

Als cursisten: U verbindt zich voor de gehele cursus. Deze overeenkomst is bindend met de betalingsverplichtingen hieraan verbonden. Het lesgeld dient u binnen vier weken te voldoen. Achterstalligheid van betalen (zonder goed overleg en wederzijds overeengekomen afspraak) verplicht u tot directe betaling inclusief de verhoging zoals bedoeld voor te laat betaalde lesgelden (volledig cursusbedrag zonder kortingen). Uw leskaart dient als betalingsbewijs (op aanvraag tonen).

 

Gemiste cursusuren zijn voor verantwoording van de cursist. Inhalen is (na overleg) over het algemeen mogelijk. Gemiste cursussen en het niet verschijnen op de afgesproken cursussen (om welke redenen ook) zijn voor verantwoording van de cursist. Er wordt geen restitutie van lesgelden verleend. Op afspraak kunt u altijd in gesprek gaan

 

U erkent en onderschrijft de voorwaarden/regels welke gesteld zijn in het protocol voor deze dansschool n.a.v. de richtlijnen van het RIVM en overheid. U bent volledig op de hoogte, na het protocol aangeboden te hebben gekregen en zal u zich er aan houden. U erkent de handhaving van de dansschool eigenaren of op desbetreffende avond – de leidinggevenden.

 

Aangeboden en vastgestelde dansavonden zonder entreekosten zijn een service vanuit de organisatie Dansschool van der Lubbe én kunnen en mogen op niet op enige wijze verrekend worden met de cursusgelden; ook kan men bij niet gebruiken op generlei wijze aanspraak maken op de vastgestelde dansavonden zonder entreekosten.

 

Opgelegde sluiting vanuit overheidswegen, zijn wij niet verplicht in te halen of uit te betalen; wij doen wel ons best een gepaste oplossing te vinden ter compensatie.

 

 

 

 

Cursusgelden:

Niet scholieren en volwassenen: € 250,- per persoon voor 26 weken (inclusief vrije dansavonden)

Op deze cursus is de "extra COLDSCH - korting" van toepassing. (voor inlichtingen 0653816196).

Scholieren (met meerdaagse dagopleiding) tot en met 18 jaar: € 220 per persoon voor 26 weken (inclusief vrije dansavonden door ons vooraf aangekondigd op gestelde data. Men kan geen rechten of gelden ontlenen aan de gemiste vrije dansavonden)

Scholieren (jongeren, met meerdaagse dagopleiding) tot en met 17 jaar: € 95 per persoon voor 9 achtereen volgende lessen. Indien lessen zijn ingepland tijdens reguliere cursussen of op aanvraag - indien mogelijk tijdens het geldende rooster.

Topklasse I lessen van anderhalf uur: € 260,- per persoon voor 26 weken. ( hierop bestaan geen scholierenkortingen)